Baroul Prahova
 
 
 

LOCUL DE DESFASURARE A ADUNARII GENERALE ESTE FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU DIN PLOIESTI STR.ANTON PANN NR.5

CONVOCARE
     SE CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A AVOCATILOR DECEMBRIE 2016
     PENTRU ALEGEREA DECANULUI BAROULUI PRAHOVA
     Prima convocare va avea loc la data de 07 decembrie 2016,intre orele 14.00-16.00 iar a doua convocare pe 14 decembrie 2016, intre orele 14.00-16.00
     Locul de desfasurare va fi comunicat in timp util.
ORDINEA DE ZI :
     1. ALEGEREA DECANULUI BAROULUI PRAHOVA
     CANDIDATURILE PENTRU FUNCTIA DE DECAN AL BAROULUI PRAHOVA SE DEPUN IN SCRIS LA SECRETARIATUL BAROULUI PANA LA DATA DE 28 NOIEMBRIE 2016.

Istoric

     Baroul Prahova a fost înființat cel târziu în 1872, data la care figurează un număr de opt avocați. Ne face o deosebita onoare să–i enumerăm pe:

  • av. Berlescu Teodor
  • av. Davidescu Ștefan
  • av. Economu Ștefan
  • av. Falcoianu George
  • av. Gold Ieronim
  • av. Penescu Costache
  • av. Ruban Constantin
  • av. Trestianu Alexandru

     Aceștia au fost primiți în profesie în temeiul Legii de organizare a corpului de avocați din 1864.
     În acel an decan era avocat Jean Tiliu.
     În primul război mondial avocații mobilizați (majoritatea) și-au adus tributul de sânge pentru reîntregirea țarii.
     Numărul avocaților a crescut constant pana la aproximativ 470 în 1948.
     Între  cele doua războaie mondiale a fost perioada de maximă înflorire a avocaturii datorita activității intense din domeniul petrolier pe de o parte și  faptului ca actele erau întocmite de avocați.
     Din spusele avocaților mai bătrâni rezulta ca redactarea actelor furniza 2/3  din veniturile avocaților.
     Figuri reprezentative ale avocaților dintre cele doua războaie au fost Manolescu Gheorghe, Nicodinescu Gheorghe, Constantinescu Bordeni s.a.
     În 1948, odata cu înființarea Colegiului de Avocați, au fost dați afara din profesie aproape 400 de avocați, ramanand în jur de 70 de avocați.
     Avocații excluși atunci pe motive politice ar merita o reintegrare simbolica în cadrul profesiei.
     Cifra a oscilat apoi în jurul a o suta de avocați pentru județul Prahova, pana după 1990, când numărul avocaților a crescut exponențial ajungând astăzi la 580, din care 567 definitivi și 13stagiari.
     Consiliul de conducere al Baroului este format din 11 consilieri inclusiv decanul.
     Peste o suta de avocați din Baroul Prahova au urmat cursuri de masterat. Formarea profesionala continua, în alte forme decât simpozioanele, cursurile de masterat sau specializările, este încă  un deziderat.
     În ceea ce privește formele de exercitare a profesiei, imensa majoritate a avocaților practica profesia în cabinete individuale, foarte putini, un număr de 16 în forme asociative.
     În acest moment nu exista nici un avocat străin înscris în Baroul Prahova și  nici cereri de a practica profesia în județ, formulata de avocat din Uniunea Europeana sau Spațiul European.
     În fiecare an se organizează întâlniri festive ale avocaților în preajma zilei de 1 martie și  în preajma Crăciunului.
     Dezideratul principal al avocaților din Baroul Prahova este să  continue să-și exercite profesia în deplina libertate, fără  nici o imixtiune din partea organelor statului.

Decan de onoare,
Av. Florin Juravle